İşçi Birliği

 

Güncel

Etkinlik ve Duyurular

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi'nden haberdar olun. E-posta adresiniz:

Google site içi arama

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetemizden Okurlarımıza Merhaba!

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetemiz kolektif çabalarla üretim faaliyetine devam ediyor.

Burjuva ideolojisi ve revizyonizmden yüzde yüz bağımsız, yüzde yüz işçi sınıfı ve emekçi halklarımızın sosyal-sınıfsal-evrensel kurtuluşunu gündemine alan bizimki gibi bir İşçi-Kitle gazetesinin finansmanından, üretiminden dağıtımına kadar tüm süreçlerde kolektif üretim yöntemiyle hazırlanması elbette kolay değildir. Denenmeye pek cesaret edilemeyen, denense bile yarım kalan, böyle zor bir işi gündemimize aldığımız için hem seviniyoruz, hem de gelişmeler karşısında gurur duyuyoruz. Karşılaştığımız çok yönlü sorunları da inat, ısrar, süreklilik, iş ve emek sevgisi, çalışkanlık gibi proleter devrimci nitelik ve yönelişlerimizle iş içinde öğrenerek mutlaka çözeceğiz.

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetemiz ilk sayımızda da duyurup çerçevesini çizdiğimiz gibi işçi sınıfının sendikal ve siyasal birliğini gündemine alan herkesle diyaloga, kolektif iş ve üretim yapmaya aday ve hazır bir niteliğe sahiptir. İlke ve amaç birliği bir ve aynı olanların kolektif bir kürsüsüdür. Bu kürsüyü merkezi kolektif disipline sahip bir Kurum’a dönüştürmek durumundayız. Gazetemiz işçi hareketinin pratik amaçlarını karşılayacak, ortak çalışmaya dönük tüm kolektif anlaşmalara girmekten asla kaçınmaz. Ancak, işçi sınıfı ve emekçi halklarımızın sosyal-sınıfsal-evrensel kurtuluşu mücadelesinde ilke ve amaçlarda herhangi bir masa başı pazarlığa girmez. Bilimsel öğretinin, teorinin temel ilke ve sorunlarından taviz vermez. “Dipsiz kuyu boş ambar” türünden işlevsiz, işçi sınıfı hareketimizi ve süreci geliştirmeyen “aydın” tartışmalarına girmez. İlke ve amaç birliği yolundaki tartışmalardan da kaçmaz. İdeolojik-teorik sorunlarımızla bu yoldaki bilimsel çalışmalarımızı devrimci esneklikler gözeterek işçi sınıfı ve emekçilerin en ileri, en militan unsurlarına taşımanın kaygısını taşır. İşçi sınıfının henüz sosyal-sınıfsal çıkarlarını görememiş kesimlerini kendi davasına kazanmanın mücadelesini verir. Tüm kurullarda işçi sınıfının söz ve karar sahibi olmasını bilince taşır.

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetemize terini akıtan, kolektif emek güçlerini buluşturup yola çıkan gazetemiz emekçilerinin samimi, dürüst ve ilkesel amacı işçilerin sınıfsal-sendikal birliğinin sağlanması yönündedir.

Gazetemizin henüz ırağında olmadığımız pek çok eksiği ve sorunu olduğunun bilincindeyiz. Karşılaştığımız sorunları iş ve üretim faaliyeti içinde, kolektif çabalarla çözceğiz. Yazılarımızdaki dil birliği ve uyum ilkeselliğinin de iş ve süreç içinde yerine oturacağı açıktır.

Gazetemizin dağıtımında rol alanların bölgelerden sözlü-yazılı canlı bilgilerin ulaştırılması, protokol dağıtımı, satışların disipline edilmesi, okurlarla sürekli diyalog ve işçilerin nabzının tutulması, büroya sürekli bilgi, haber, fotoğraf vb. akışının sağlanması gibi pek çok sorunumuz vardır. Bu konuda okurlarımıza da iş düşmektedir. Profesyonel kadrolara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Gazetemiz yöresel kadrolarını bu amaçla iş içinde eğitip yetiştirmekle görevlidir.

Elimizdeki 4. Sayımızla kolektif üretim çabalarımızı bir basamak daha ileri taşımanın heyecanını taşıyoruz.  Gündemde olan “anayasa”, “darbe”, TEKEL işçilerinin her türlü baskılara ve tuzaklara rağmen bir türlü söndürülemeyen direnişi, 8 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs konularının tümünde doğru olduğuna inandığımız mesajlarımızı ciddiyetle anlatmaya çalıştık. Kolektif çabalarla tutarlı bir İşçi-Kitle gazetesi olmayı başaracağız. Çünkü başaracağımızın somut işaretini sosyal pratikteki ilgilerden alıyoruz. İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetemize ilgi gösterilmesi; ilişki kurmak, hiç çekinmeden biçimden içeriğe her alanda eleştirel katkı getirmek anlamını taşır. Kurulmak istenen ilişkileri doğru değerlendirmek de bizim görevimizdir.

Tüm okurlarımızı bu düşüncelerle tekrar selamlıyoruz.

İŞÇİ BİRLİĞİ 


Yazıyı arkadaşıma gönder
: E-Posta Adresiniz
: Adınız
: Arkadaşınızın E-Posta Adresi
: Güvenlik Kodu > 362239
: Mesajınız
Tasarım ve Kodlama Sorun Teknik Büro tarafından yapılmıştır.