İşçi Birliği

 

Güncel

Etkinlik ve Duyurular

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi'nden haberdar olun. E-posta adresiniz:

Google site içi arama

İşçilerin Aydınlaşması Aydınların İşçileşmesi Neden Gerekli?

Kütlesel Çıkışlar: Yaşadığımız bu coğrafyada çok önemli altüst oluşlar yaşanıyor. Küresel kriz her alanda hükmünü sürdürüyor. Yönetenler de yönetilenler de hoşnut değil. Hâkim gerici sınıfların iktidarı AKP “gerici reform” dahi yapamıyor. İktidarın paylaşımındaki kavgalar ana ve baba yasalarda yapılmak istenen kimi değişikliklerle yani “gerici reform” yapınca bitecek midir? Tek sözle cevaplayalım: Bitmeyecektir. Sistemin efendileri de düzenin değişim ve dönüşümüne olan ihtiyacın farkındadır. Fakat bu “farkında olma” hiçbir işe yaramamaktadır. Gerici yasal ve anayasal değişiklikler bile sistemin işleyişini sağlamaya yetmemektedir. Çünkü sistem ekonomisiyle, politikasıyla, kültürüyle temelden çürümüş ve çözülmeye yüz tutmuştur. Sosyal yapı devrimci yol ve yöntemlerle kökünden değişime-dönüşüme uğratılmayı beklemektedir. Bu tarihsel ve sosyal görevi yerine getirecek Kurum ve Araç’larımızı üretmek durumundayız.

Mevcut sistemi, işçi sınıfı ve emekçi halkların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geri adım atmaya zorlayacak ve de aşacak siyasî bir irade henüz oluşamamıştır. Politika sahnesindeki bu eksiklik yüzünden işçilerin ve emekçi halkların talepleri askıda kalmaktadır.

Özellikle işçi sınıfının sendikal ve siyasal birliği gibi son derece acil ve hayatî bir meseleye çözüm getirilemeyince, gerici iktidarlar sosyal muhalefet dinamiklerinin basıncını üzerlerinde hissetmemektedir.

Kapitalist anarşinin büyük acısını çeken kitleler bir biçimde de olsa seslerini duyuracak kanalları bulmakta güçlük çekmemekte, sokağı kullanmayı denemektedir.

Kitlelerin kendiliğinden veya organize biçimlerde alanlara çıkışı, hak aramaya başlaması ve  taleplerini haykırması son derece olumlu bir gelişmedir.

Siyasal-ekonomik kriz boyutlandıkça kitleler daha fazla alanlara çıkacaktır. Çıkmalıdır. 12’li askerî faşist darbelerin kitlelerde yarattığı korku, suskunluk ve yılgınlık yavaş da olsa, yaygınlık göstermese de yerini direniş ve hak arama eylemlerine bırakmaya başlamıştır.

İşçi-Kitle, Köylü-Kitle ve Gençlik-Kitle çalışması yapanların eylemleri sistemi belli açılardan düşündürmeye başlamıştır.

Özne Dağınıklığı:
Özetlenen tüm bu gelişmelerin sevinilecek yanları olduğu gibi kaygı verici yanlarının olduğunu da biliyoruz. Her sosyal olay ve olgunun zıtlarının olması da doğaldır. Zıtların varlığı olmazsa gelişme, değişim-dönüşümler de olmayacaktır.

Devlet tekelci kapitalizminin has iktidarı olan sahte Müslüman AKP, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaparak kimden yana olduğunu çok net biçimde göstermiştir.

Milliyetçiler ve sosyaldemokratlar sahtelikte AKP’den geride değildirler. Kendini sosyalist ve komünist gören partiler ise kitleleri doğru hedefe yöneltecek politikalardan uzaktadırlar.

T. C. emperyalist-kapitalizme kölece bağımlı bir konumdayken sağlı “sol”lu burjuva politikacıların neden sahte gündemlerle uğraştığı, nasıl tartıştığı her şeyi aydınlatmaya yetiyor.

Sistemin bu kör dövüşüne son verecek olan biricik devrimci güç işçi sınıfı, emekçi halklar ve müttefiklerinin iktidar mücadelesi olacaktır.

Kitlelerin giderek politikleştiği her sosyal olay ve olguda görülmektedir. Kitleler, politikleşmenin hem sevindirici hem de kaygı verici etkenlerini bağrında taşımaktadır. Bu doğal gelişmeler karşısında ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist “cenahımıza” büyük sorumluluklar düşmektedir.

TEKEL Direnişi kütlesel çıkışların yeni nitelikler kazanması amacına ulaşmasında oldukça “ön açıcı” bir rol oynamıştır.

Bu “ön açıcı” yoldan daha önemli kütlesel çıkışların geleceğini de biliyoruz.

Burada gündeme getirilecek asıl mesele, tüm kütlesel çıkışlara yol gösterip kurmaylık edebilecek Kurum ve Araç’ların gecikmeden üretilmesi ve işbaşı yapmasıdır. Bizlerin güvencesi de bu araçların üretilmesindedir.

Mevcut haliyle sendikalar, kitle örgütleri, dernekler, siyasî örgütler böylesine kapsamlı bir görevi yerine getirmekten çok uzaktadır.

Kütlesel çıkışları sevk ve idare edecek özneler, çok parçalı, dağınık bir konumdadır. Haklı talepleriyle seferber olan kütleler önünde sonunda mutlaka kurmayına kavuşacaktır. Buna zorunludur.

Kütlesel çıkışların birleşik, güçlü, güvenilir ve donanımlı bir kurmaylığın disipliniyle hareket etmesi ve aynı zamanda iktidar perspektifli olması gerekiyor-bekleniyor.

Kütlesel çıkışları yönetip yönlendirecek özneler oluşmuşsa kendiliğinden gelişen  kitle hareketlerinden korkulmaz.

İşçilerin Aydınlaşması Aydınların İşçileşmesi: İŞÇİ BİRLİĞİ
Gazetemizin, yayımlanmaya başladığı tarihten beri sürekli biçimde işçi sınıfının sendikal ve siyasal birliği konusunu gündemde sıcak tutmaya özen göstermesi boşuna değildir. Bu son derece hayatî ve can alıcı sorunu sendikacılarla sol siyasetle uğraşanların gündemine yeterince girmemektedir. Bu ciddî bir sorundur. Nedenleri mutlaka sorgulanmalıdır.

Bunun yanı sıra işçilerin aydınlaşmasına, aydınların işçileşmesine çok ihtiyacımız var. Bilinçsiz ve örgütsel güvencelerden yoksun kitlelerin eylemi amacına ulaşamaz. Hâkim gerici sınıf iktidarları tarafından rahatça kuşatılabilirler, taleplerini gerçekleştiremeyebilirler. Kitleler politikleşirken kimi aydınların tekelindeki  bilgileri edinip bilinçlerini hızla ilerletmek durumundadır.

Devrimci ve Marksist aydınların da edindiği bilgi birikimlerini işçi sınıfının en ileri kadrolarına taşıması, onların aydınlaşmasına yardımcı olması ve onlarla beraber devrimci mücadele içerisinde görev almaları gerekiyor.

Bu görevini yerine getiremeyen aydınların kendi aralarında kapalı devre tartışmalarıyla “un öğütmeyen değirmen taşları” misali birbirini yemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle aydınlar arası “dipsiz kuyu boş ambar” misali anlamsız tartışmaları hizaya getirecek olanlar da sınıf bilinçli işçilerdir.

İşçi sınıfından, emekçilerden  oksijen almayan bir aydın hareketinin gelişmesi mümkün değildir. Marksist aydın işçi sınıfı ve emekçilerle buluşup bütünleşmek, onların eğitimlerine katkı getirirken kendisi de onlardan öğrenmek durumundadır. Aydınların işçileşmesi de onların gerçek kurtuluşudur aynı zamanda.

Gazetemiz
bu gerekçelerle işçi sınıfının ileri unsurlarına olduğu gibi, orta ve henüz sınıf çıkarlarını göremeyen -görece- geri kesimlerine de hitap etmek zorundadır. Konuyu işleyen yazılarımızın çıtasını bu yüzden yükseltmek durumundayız.

İŞÇİ BİRLİĞİ


Yazıyı arkadaşıma gönder
: E-Posta Adresiniz
: Adınız
: Arkadaşınızın E-Posta Adresi
: Güvenlik Kodu > 888691
: Mesajınız
Tasarım ve Kodlama Sorun Teknik Büro tarafından yapılmıştır.